Skaber Jeres strategi eller forandringsinitiativer den ønskede effekt for både forretning og medarbejdere?

Hælder du til at svare nej eller delvist nej?….. så lad dig inspirere af hvad HumanEngagement arbejder med, for at skabe solide og ambitiøse forretningsresultater, samtidig med at medarbejdermotivation og trivsel øges:

 • Fokus på ”Return on Leadership”, dvs.  sikring af at indsatsen skaber bedre top- og bundlinje
 • Klar og ambitiøs i målsætningen; den skal give mening for ALLE interessenter. Skaber ”den brændende ambition”
 • Tager afsæt i en anerkendende position: Afdækker organisationens mer-potentiale, kompetencer fra tidligere succeser og bruger et potentialeorienteret sprog
 • Arbejder fokuseret med det vigtigste strategiske mål, i en kortere periode, istedet for parallelt med flere samtidige mål
 • Sikrer at alle interessenter ”kobles på” strategien gennem bevidst kobling mellem målsætningen og den enkeltes primære motivationsfaktorer
 • Involverer berørte parter og giv mulighed for at deltage i design-, planlægning-, og implementeringsarbejdet
 • Går på ”opdagelse”, inden mulige løsninger besluttes. Afdækker muligheder gennem Jeres effektive refleksionsarbejde
 • Sikrer en tværorganisatorisk og holistisk indsats
 • Opfølgning, kommunikation og justering, efterhånden som I lærer nyt

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere? Ræk ud til HumanEngagement og lad os hjælpe dig med at realisere gevinsterne.

Lad dig evt. også inspirere af den litterære og teoretiske baggrund, fx:

 • Jesper J. Elling, Coaching Baseret Ledelse. 1. Udgave, 1. Oplag, 2007
 • Wittengestein, Filosofiske undersøgelser, Munksgaard-Rosinante, 2. Udgave, 1999
 • John P. Kotter, Leading Change, Harvard Business School Press, 1996
 • Jaap J. Boonstra & Chris Argyris, Dynamics of Organizational Change and Learning, 2008
 • Amanda Trosten Bloom, David Cooperrider & Diana Whitney, The Power of Appreciative Inquiry, 2010