Projekt Team Acceleration

Når kontrakten er vundet eller når nye projekter skal startes op, tager mange organisationer det for givet, at projektets leder og andre deltagere kan starte projektet op med ”fuld kraft”. Sandheden er ofte, at der skal bruges mange kræfter og meget tid på at skabe et godt og produktivt samarbejde i projektteamet.

HumanEngagement kan hjælpe jer med at nedbringe den tid, det tager for at mobilisere et projekt team og sikre at der bliver skabt stærke relationer, en fælles forståelse for projektets projektledelsesmæssige grundlag og ikke mindst at teamet i fællesskab frembringer basale projektdokumenter.

Vi tilbyder at planlægge og facilitere effektive workshops, hvor der arbejdes med:

 • Projektforståelse: mening og motivation
 • Relations-opbygning
 • Vidensdeling,
 • Udarbejdelsen af konkret projekt dokumentation med fokus på fx Risikoanalyse, Mulighedsanalyse, Interessent analyse og ikke mindst
 • Konkrete handlingsplaner for de højst prioriterede emner.

Her kan du se et eksempel på en projekt-team  accelerations workshop, som skabte et fokuseret og alignet projektteam, konkrete projekt resultater samt involvering af seniorledelsesrepresentanter.

Nøgleord var: Engagement, Involvering, Ejerskab, Motivation og ikke mindst Projektresultater

Opgaven:
Udført hos: Siemens A/S, Building Technologies divisionen.

Hvad: Gennemførelse af en Projekt Accelerations workshop i starten af projekt-executionfasen.
Deltagere: Projektlederen + 11 deltagere (salg, indkøb, jura, Engineering, delprojekt leder).
Hvordan: Projekt Accelerations metode kombineret med  Coaching Baseret Ledelse.
Varighed: 9 timer.

Væsentlige workshop elementer:

 • Forberedelse/planlægning (projektleder(PM)/facilitator):
  • Struktur/agenda, baggrundsmateriale
  • Invitation ud i god tid af hensyn til deltagernes planlægning
  • Fokus på at ville opnå noget ekstraordinært: Workshop start på et usædvanligt tidspunkt: 07.30
  • Forberedelse af diverse plancher og grafiske illustrationer.
  • Logistik + mad og drikke.
 • Leder/facilitator introduktion til workshoppen.
 • ”Check-In”: Alle deltagere skulle kort fortælle om deres mentale tilstedeværelse og evt. påvirkninger på aktiv deltagelse igennem workshoppen (fx: god energi, spændt, venter på opringninger, har sovet dårligt, stres niveau etc).
 • Risiko, Initiativ og Muligheds analyse.
  • Opdateret efter hvert workshop element.
 • Gennemgang af Projekt information/Projekt organisation og roller.
  • Roller præsentation og gennemgang i plenum, med fokus på fx. ansvar, opgaver og forventninger.
 • Kontrakt gennemgang og diskussion i plenum, med fokus på vigtigste krav og specielle opmærksomhedspunkter.
 • Lessons Learned. Præsentation af læringspunkter fra et tidligere konkret projekt.
 • Interessent analyse. Vurdering: vigtighed, relation og handlinger.
 • Kommunikations plan, intern/eksterne interessenter.
 • Gennemgang af Risiko, Initiativ og Muligheds analyse. Prioritering og udarbejdelse a handlingsplan.
 • Præsentation og diskussion af workshop resultat med Senior Management (intern projekt sponsor)

Resultater:

 • Dokumentation af:
  • Handlingsplan for identificerede og prioriterede områder.
  • Risiko, Initiativ og mulighedsanalyse.
  • Projektroller.
  • Interessentanalyse.
  • Kommunikationsplan.
 • Fælles perception af projektet og forudsætninger.
 • Kommitment fra alle projekt deltagere samt Senior Management.

Ring eller skriv for mere information.