Projekt Team Acceleration

Projekt Team Acceleration er en struktureret tilgang til at samle projektteamet omkring frembringelse og “alignment” af den nødvendig viden, for at sikre en effektiv opstart og gennemførelse af et nyt projekt.
Specielt i salgsfasen samt i starten af ”Project Execution fasen” af et projekt er det vigtigt at etablere et solidt forståelsesmæssigt fundament for projektet.

Projekt accelerationen opnås gennem en workshop, som består af en række elementer, hvor deltagerne:

  • lærer hinanden at kende gennem aktivt og ansvarligt samarbejde
  • skaber stærke og robuste relationer, hvor der er plads til konstruktive diskussioner, udfordringer, refleksioner, feedback og sjov.

Der skabes konkrete resultater/output i form af fx:

  • Teammission, Tidsplan, Risk Managementplan, Interessent-analyse, Kommunikationsplan, Team Profil, deltager vurdering og feedback, Belbin-profiler, SWOT-analyser, Handlingsplan.

Forløb og indhold skræddersys i forhold til kundens ønsker om fokus og mål.

OBS: Workshoppen kan med fordel også gennemføres i eksisterende projekter for at tilføre ny energi, viden og holdånd.

HumanEngagement sørger for:

  • Planlægning af workshoppen i tæt samarbejde med relevante ledere/projektledere.
  • Aftale rammer og indhold for accelerationsworkshoppen (fokusområder, deltagere, varighed etc.)
  • Facilitering af workshoppen gennem en coachende tilgang.
  • Deltagernes motivation og engagement således at der bliver taget ejerskab af de opnåede resultater.
  • Sikring af en ambitiøs og konstruktiv holdning hos alle deltagere.
  • Sikrer at de aftalte mål/resultater opnås.
  • Dokumentation af workshoppens resultat(er).

Download mini guiden til Projekt Acceleration Workshop her.

Ring eller skriv for mere information.