Ydelser

HumanEngagement tilbyder skræddersyede ydelser og assistance til alle former for organisatoriske forandringsaktiviteter og projekter.

Lederen og forandringsledelse

Det kræver solide færdigheder inden for forandringsledelse, hvor man som leder forstår at  balancere mellem forskellige ledelsestilgange og ikke mindst at jeres ledere, uanset ledelsesniveau, forstår at samarbejde på tværs og støtter hinanden.

HumanEngagement og forandringsledelse

HumanEngagement har mange års erfaring inden for forandringsledelse og konsulentrollen. Vi skræddersyr løsningsmodeller i et tæt samarbejde med Jer, hvor en potentiale orienteret og aktions baseret tilgang sikrer, at der arbejdes ud fra Jeres organisatoriske kontekst og med input fra vores solide erfaring samt organisations- og ledelsesteoretiske baggrund. Det er med til at sikre at I opnår den ønskede effekt af forandringsinitiativet samtidig med at den opnåede kollektive og individuelle læring sætter jer i stand til at kunne håndtere kommende forandringsinitiativer bedre.

Det uudnyttede mer-potentiale

Mange organisationer rummer erfaringsmæssigt et uudnyttet mer-potentiale, som kan bringes i spil, når organisationen skal arbejde med at realisere deres forandringsinitiativer. At få Jeres mer-potentiale frem og udnyttet, ser vi som en af vores fornemste opgaver, idet det skaber forretningsresultater samtidig med at engagement og trivsel øges.
Potentiale coaching er derfor ofte et gennemgående element i de forskellige ydelser og løsningsmodeller. Se mere om Potentiale coaching her.

Vi tilbyder bl.a. ydelser indenfor nedenstående områder:

Ring eller skriv for mere information.

HumanEngagement Ydelser: Forandringsledelse, Strategiudvikling, Organisationsudvikling, Ledelsesudvikling, Proces og forbedringsaktiviteter, Projekt Team Udvikling