Projektledelseskursus

HumanEngagement tilbyder sammen med Aktiv Visuel Projektledelse, et effektivt projektledelseskursus baseret på:

 • Forbedre styring af projekter for at holde projektets rammer i kontrol
 • Forbedre levering af projekter for at skabe nytteværdi
 • Forbedre ledelse af projekter for at skabe engagement, motivation og udvikling
 • Styrke projekt- og metodekompetencerne for eventuel efterfølgende certificering

Projektledelseskurset henvender sig til organisationer, som ønsker et skræddersyet projektlederkursus med fokus på at skabe et effektiv læringsrum ved at kombinere pragmatisk projektlederudvikling med organisationens egne projekter.

Den mere direkte målgruppe er projektledere og projektdeltagere, der vil have et kompetenceløft og certificeres.
Projektdeltagere og projektledere, som vil have et konkret og praktisk kompetenceløft i projektledelse med træning, facilitering og visuelle virkemidler .
Endelig er det alle, som har brug for en fornyet energisk gennemgang og træning i projektledelse.

Et typisk projektledelseskursus tager udgangspunkt i:

 • Deltagernes egne reelle nuværende eller kommende projekter
 • Aktionsbaseret læring, hvor læringen sikres gennem reelt projektledelsesarbejde
 • Basale og avancerede projektledelsesværktøjer
 • En visuel tilgang til kommunikation og formidling af projektinformation
 • Projektlederens lederrolle

Moduler

Vores Projektledelseskursus er som udgangspunkt opdelt i 4 moduler, men skræddersys naturligvis efter behov:

 • Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen
 • Modul 2: Forberedelse af projektet med godkendelse i ledelsen og kick-off møde
 • Modul 3: Projektlederens lederrolle, gennemførelse af projektet, eksekvering, håndtering af udfordringer og projektets afslutning
 • Modul 4: Opgavetræning i projektledelsesopgaver

Kurser skræddersys og gemmenføres i et stærkt samarbejde med konsulentvirksomheden: “Visuel Projekeledelse v/ Rene Figgé”

Ring eller skriv for mere information.

HumanEngagement Projektledelseskursus