Realiser gevinsterne af jeres forandringsprojekter inden for fx Strategi, Ledelsesudvikling og ikke mindst Medarbejderudvikling

Forandringer og forandringsledelse er kommet for at blive – intet forbliver status quo – vi må derfor løbende udvikle organisationen for at holde organisationen, os selv og hinanden “fit for fight” og konkurrencedygtig – Det kræver ambitiøs og modig ledelse og stærke ledelseskompetencer.

“Det eneste konstante er forandringen” (Herakleitos)

At skabe stærke forretningsresultater via jeres forandringsprojekt(er), uanset om det fx gælder strategi, ledelsesudvikling, medarbejderudvikling eller trivsel, handler ofte om at koble fokuserede, ambitiøse og meningsfulde mål med mennesker og deres individuelle motivation. Herigennem mobiliseres energi, passion og engagement, som drivkraften for gennemførelsen af forandringen og giver dermed optimale betingelser for at realisere målene.

Lad os arbejde sammen, så I får succes med Jeres nuværende eller kommende forandringsinitiativer indenfor fx:

 • Strategiudvikling, fra tanke og ide til implementering og resultater.
 • Ledelsesudvikling. For individuelle ledere  eller ledelsesteams.
 • Teamudvikling, når effektiviten og trivsel af organisatoriske grupper eller teams skal løftes.
 • Etablering af effektive projektteams som skaber håndgribelige resultater ved hjælp af samarbejde, indsigt, refleksion og læring.
 • Uddannelse i projektledelse, hvor der er fokus på både projektstyring og ikke mindst ledelse af projektteamet
 • outplacement og karriere-coaching

HumanEngagement deltager gerne i forandringsforløbet, fra formøde og indtil det endelige mål er forankret.

Vi tror på at:

 • De stærkeste resultater skabes når organisationens mål kobles til medarbejdernes individuelle motivationsfaktorer
 • Alle interessenter skal involveres aktivt og helhjertet i en forandring
 • Ledelse skal trænes og udvikles hele livet
 • Alle mennesker og organisationer rummer et mer-potentiale, som kan mobiliseres under de rette forudsætninger, til gavn for alle involverede aktører
 • For at skabe gennembrud, skal vi turde udfordre hinanden og os selv, på bagrund af tryghed
 • En anerkendende tilgang til til løsningerne, skaber markante resultater
 • Der skal tænkes i bæredygtige løsninger (for virksomheden, det enkelte menneske og for samfundet som helhed)
 • Vi skal behandle hinanden med respekt
 • Alle har, som udgangspunkt, en positiv intention

Læs mere her eller endnu bedre ring for en uforpligtende snak om hvad vi kan gøre for dig.

HumanEngagement Forandringsledelse

Vælg HumanEngagement fordi..

..det i sidste ende er resultaterne der tæller.

HumanEngagement har en stærk baggrund og kan skabe ambitiøse resultater sammen med Jer. Nøgleordene for os er:

 • Solidt samarbejde med plads til at blive udfordret
 • ALTID virksomhedsspecifikke løsninger
 • Aktivt “drive”
 • Opfølgning, opfølgning og opfølgning

Vi har bl.a. skabt forretningsmæssige resultater, som fx:

 • markant forøgelse af produktivitet og trivsel hos flere større specialistafdelinger/-grupper samt projektteams.
 • effektiv og målrettet medarbejder-, leder- og organisationsudvikling
 • workshop facilitering, som har skabt indsigt og håndgribelige handlingsplaner.

Se her for eksempler på konkrete Cases.

 • et solidt uddannelsesmæssigt fundament:
  • Ingeniørbaggrund (BScEE) med en “proven track record” indenfor resultatorienteret ledelse af videnstunge specialister
  • Master i Organisationspsykologi, med fokus på de menneskelige forudsætninger for at optimeret “performance”
  • ICA certificeret Executive Coach & Coaching Baseret Ledelse (gennembrudsledelse)
  • IQA certificeret ISO 9001 Assessor/Lead Assessor
 • mange års praktisk erfaring fra arbejdet med virksomheder som:
  • L.M. Ericsson
  • Nokia
  • Siemens
  • Dolphin Group
  • ILTI House
  • Training Gallery

Ring eller skriv for mere information.

Kontakt os nu

Kontakt HumanEngagement nu, for uforpligtende inspiration omkring din situation og få mere at vide om hvad vi kan arbejde med  jer om.

Mobil: +45 2278 7376

E-mail: kontakt@HumanEngagement.dk

Adresse:
HumanEngagement v/Gert Møker

Weimargade 3, 4. tv
2300 København S

CVR-nr.: 33547285

Bank: Sydbank
Konto: 6825-0001046907