Eksempel på Strategi workshop

Her kan du se et eksempel på en strategi workshop, baseret på potentiale coaching, som skabte forståelse af den overordnede strategi og involverede alle i formuleringen af handlingsplaner

Nøgleord: engagement, involvering, ejerskab, motivation og ikke mindst forretningsresultater

Opgaven:
Udført hos: Siemens A/S, Mobility Divisionen.

Hvad: Udarbejdelse af en gruppe/afdelingsstrategi på baggrund af en overordnet divisionsstrategi.
Deltagere: Leder + ca. 14 medarbejdere (specialister/Ingeniører)
Hvordan: Gruppe-coaching på basis af Coaching Baseret Ledelse.
Varighed: 10 timer

Workshop-elementer:

 • Forberedelse/planlægning (leder/facilitator):
  • Struktur/agenda, baggrundsmateriale
  • Invitation ud i god tid af hensyn til deltagernes planlægning
  • Fokus på at ville opnå noget ekstraordinært: Workshop-start på et usædvanligt tidspunkt: 07.00
  • Logistik + mad og drikke.
 • Leder/facilitator introduktion til workshoppen.
 • Gennemgang af overordnet divisionsstrategi (leder).
 • ”Hjørneflag”: gennemgang af de ledelsesmæssige rammer som gruppestrategien skulle holde sig inden for (leder).
  • Skal understøtte divisionsstrategien
  • Skal kunne implementeres inden for ca 1 år.
  • Strategiske initiativer skal holdes inden for gruppens egen indflydelsessfære.
 • ”Check-In”: Alle deltagere skulle kort fortælle om deres mentale tilstedeværelse og evt. påvirkninger på aktiv deltagelse igennem workshoppen (fx: god energi, spændt, venter på opringninger, har sovet dårligt, stres niveau etc).
 • Italesættelse af gruppens professionelle potentiale.
  • Alle deltagere gav bud på, hvor mange % af deres potentiale de udnyttede i jobbet.
   Gennemsnitlig udnyttelse blev vurderet til mellem 60 og 70%.
  • Alle deltagere gav deres bud på deres maksimale potentiale og blev udfordret på hvad der skulle til, for at nå deres maksimale potentiale.
 • 2 og 2 opvarmningsdiskussion omkring strategiske initiativer. Fokus på:
  • Mål
  • Processer og adfærd
  • Værdiskabelse.
  • KPIere
 • Diskussion i plenum omkring strategiske hovedelementer, fokuserende på ”The Vital Few”.
 • Interessent-analyse i plenum. Hvilke interessenter er vigtige at fokusere på for at skabe succes med strategien?
 • Potentialeorienteret mentaliseringsøvelse:
  • Fysisk sceneskifte fra nutid til nutid+1 år.
   • Lokale skifte, fejring af opnåelsen af strategien, champagne og kransekage.
  • Spørgsmål til hver enkelt deltager:
   • Hvordan arbejdede vi i vores organisation for at opnået målene?
   • Hvordan arbejder organisationen/projekterne i dag?
   • Hvilke ekstraordinære forretningsresultater har det skabt?
   • Hvad siger andre om gruppen?
   • Hvordan føles det at være kommet i mål?
 • Tilbage til nutiden:
  • Hvad gjorde vi for at realisere strategien?
  • Hvilke kompetencer brugte vi?
  • Hvad var “Helpers/Hinders”?
  • Hvordan virkede den lagte strategiske plan?
  • Hvad kunne have været gjort endnu bedre?
  • Hvem tager ansvar for hvilke elementer og hvem ”teamer op” sammen.
  • Deltagernes underskrift på plan.

Resultater:

 • En ambitiøs OG realistisk strategisk handlingsplanplan inklusiv en plan for hvordan der løbende skal følges op.
 • Der blev opnået bevidsthed om:
  • divisionsstrategien og kobling til den vedtagne gruppestrategi,
  • den enkeltes/gruppens kommittede opgaver
  • forretningsværdien af strategien,
  • strategiens interessenter,
  • den enkeltes potentiale,
 • Alle i gruppen var involveret, bidrog til resultatet og tog ejerskab.
 • Input til lederens efterfølgende strategi aktiviteter, fx:
  • Koordinering og synkronisering af planen med andre organisatoriske enheder
  • Forankring hos den enkelte gennem 1-1 samtaler
  • Input til opfølgningsmøder/gruppemøder

Post-evaluering:

Gruppens strategi blev justeret efter ca. 6 måneder og ca. 1 år senere var alle de justerede strategiske områder implementeret.

Ring eller skriv for mere information.