Procesoptimering, kvalitetsinitiativer og organisationsforbedringer

Ofte er organisationer meget handlingsorienterede. For at løse problemet hurtigst muligt kan denne adfærd ofte resultere i, at der handles på baggrund af intuition og forudindtagede opfattelser.
Det kan føre til ineffektive, fejlagtige eller dyre løsninger og kan give anledning til negativ påvirkning på medarbejdernes engagement.

For at sikre en effektiv og holdbar problemløsning anbefales det at angribe problemløsningen på en struktureret måde gennem analyse, refleksion og indsigt, på tværs af relevante interessenter.

Problemstillingerne kan fx være:

 • der opstår for mange produktfejl i anvendelsen af en proces.
 • For lang projekt-gennemløbstid.
 • Organisatoriske problemstillinger, fx fejlkommunikation eller manglende kommunikation.
 • Et strategisk fokusområde som man ønsker forbedret.

Igennem workshoppen anvendes der, efter behov , forskellige analyse-elementer som hver især resulterer i håndgribelige og  prioriterede resultater:

 • Affinitets-diagram til beskrivelse af hovedproblemet, delproblemer, symptomer og deres sammenhæng.
 • Dataanalyse som belyser og underbygger valget af problemstillingen så objektivt som muligt.
 • Fiskebensdiagram/Relationsdiagram til analyse af mulige ”Root Causes” til problemet.
 • Trædiagram til analyse af mulige løsninger på problemet.
 • Matrixdiagram til prioritering af løsninger/handlinger som antages at kunne løse problemet.

Workshoppens fokus og omfang tilpasses ud fra kundens behov.

HumanEngagement sørger for:

 • Planlægning af workshoppen i tæt samarbejde med relevante ledere og medarbejdere.
 • Aftale rammer og indhold for workshoppen (fokusområder, deltagere, varighed etc.)
 • Facilitering af workshoppen gennem en coachende tilgang.
 • Fokus på deltagernes motivation og engagement således at der bliver taget ejerskab af de opnåede resultater.
 • Sikring af en ambitiøs og konstruktiv holdning hos alle deltagere.
 • Sikrer at de aftalte mål/resultater opnås.
 • Dokumentation af workshoppens resultat(er).

Ring eller skriv for mere information.