Eksempel på 1-1 Potentialeorienteret medarbejdercoaching

Her kan du se et eksempel på medarbejdercoaching, hvor der skulle fokuseres på at bringe mer-potentialet i spil og afdække løsningsmuligheder.

Nøgleord var: Engagement, Løsninger, Muligheder, Perspektiver, Potentiale og ikke mindst Forretningsresultater.

Opgaven:

Udført hos: Siemens A/S, Mobility Divisionen.
Hvad: Medarbejder coaching for at skabe gennembrud.
Deltagere: Medarbejder + Coach
Hvordan: Individuel coaching baseret på Coaching Baseret Ledelses principper.
Varighed: 2 timer

Workshop elementer:

 • Introduktion af coaching koncept (fx rammer og fortrolighed).
 • Afklaring af:
  • målet for coachingen,
  • problemstillingerne set fra forskellige perspektiver,
  • potentialet, ambitionen, værdiskabelsen og koblingen til motivationsfaktorer.
  • muligheder,
  • Interessenter.
 • Mentalisering: interessenters ideer og tanker.
 • Mentalisering: når målet er opnået.
 • Brainstorm på løsninger ud fra den opnåede indsigt.
 • Skitsering af prioriterede actions i en  handlingsplan (hvad, hvordan, hvem, hvornår)
 • Skitsering af en kommunikationsplan.
 • Afrunding.

Resultater:

 • Fornyet medarbejderenergi og engagement omkring ansvarsområdet og handlingsmuligheder (kom videre fra en “fastlåst” situation).
 • Der blev opnået bevidsthed om egen ambition og handlingsmuligheder og kobling til egne motivationsfaktorer.
 • Skitserede løsningsmuligheder.
 • Skitseret konkret handlingsplan.
 • Skitseret kommunikationsplan

Ring og lad dig inspirere, ganske uforpligtende, eller skriv for mere information.

Medarbejdercoaching